Kontakt

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach

ul. J. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

centrum@marcinowice.pl

tel. 74 8585 226, wew. 28